دفتر اسناد رسمی شماره 81 شهرکرد > آخرین قوانین و بخشنامه ها > منع نمودن نقل و انتقال مشاعي اراضي مشاع در بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته شد.

منع نمودن نقل و انتقال مشاعي اراضي مشاع در بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته شد.


تاریخ: 10 مهر 1396 - نویسنده: solat

منع نمودن نقل و انتقال مشاعي اراضي مشاع در بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته شد.

 


بازگشت به صفحه قبل