دفتر اسناد رسمی شماره 81 شهرکرد > خبرها > آقای محمد حسن بهادر مدیرکل ثبت اسنادوا ملا ک استان چهارمحال وبختیاری وابتکار درخورتحسین وی

آقای محمد حسن بهادر مدیرکل ثبت اسنادوا ملا ک استان چهارمحال وبختیاری وابتکار درخورتحسین وی


تاریخ: 21 آبان 1391 - نویسنده: solat
آقای بهادر مدیرکل ثبت اسنادوا ملا ک استان چهارمحال وبختیاری وابتکار درخورتحسین وی

آقای محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسنادوا ملا ک استان چهارمحال وبختیاری دراقدامی بی سابقه شورای اداری اداره کل ثبت اسنادواملاک استان چهارمحال وبختیاری را باحضور اعضاء هیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری تشکیل د ا د
پس از تلاوت کلام الله مجیدربانی آ قای بهادر ضمن اظهار لطف به اعضاء هیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری سرلوحه اموررا تحت سه عنوان خدامحوری وجامعه محوری ومصلحت مردم و تحول گرایی برشمرد .
مهمترین عناوین سایر موضوعات مطروحه :
تعیین استان چهارمحال وبختیاری بعنوان استان پا یلوت برای نرم افزار دفاتر اسنادرسمی درسراسر کشور
حذ ف اوراق نیم برگی ویکبرگی وثبت سنتی اسناد
چا پ پوستر
ارتباط تنگا تنگ جامعه واداره کل ثبت اسنادواملاک استان ونیز اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد جهت انعکاس جایگاه واهمیت سندرسمی دررسانه ها
اعلام آمادگی اداره کل جهت دراختیارقراردادن محل وتجهیزات
تشکیل کانون دراستان
حذف استعلام دستی
6 دیماه وروز سندرسمی
راهکارکاهش مراجعات جهت صدور سندرسمی تک برگی
وموضوعات دیگر .............
درادامه اعضاء هیئت مدیره از آقای بهادر بخاطر ارج نهادن به جایگاه سندرسمی و سران دفاتر و دفاتراسنادرسمی وابتکار وخلاقیت بی سابقه ایشان قدردانی نمودندوبترتیب مشکلات ومسائل فراروی جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری را بیان نمودند وازرهنمونهای آقای بهادربهره مند شدند.
صولت مدیرسایت جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری
بازگشت به صفحه قبل